قیمت گذاری

ما بهترین قیمت را برای شما ارائه می دهیم!

با انتخاب پلن های ما از امکانات بی نظیر موسسه حقوقی آینده بهره مند شوید.

شرکت مسئولیت محدود

3،000،000 تومان
تنظیم اوراق،اخذ آگهی ، پلمپ دفاتر و خدمات دیگر...

شرکت سهامی خاص

1،600،000 تومان
تنظیم اوراق،اخذ آگهی ، پلمپ دفاتر و خدمات دیگر...

تشکیل پرونده مالیاتی

1،600،000 تومان
تشکیل پرونده در حوزه مالیاتی و ثبت نام در سامانه جامع مالیاتی

اخذ کد کارگاهی

2،000،000 تومان
تشکیل پرونده و اخذ کد کارگاهی

کارت بازرگانی

3،000،000 تومان
ثبت نام سامانه،تشکیل پرونده،اظهارنامه پلمپ دفاتر

تنظیم صورتجلسه

8،000،000 تومان
تنظیم صورتجلسه و ثبت در سامانه و اخذ آگهی
نیاز به کمک دارید؟
ارسال از طریق واتساپ
X